Serwis naszeptaki.pl dba o prawo do prywatności użytkowników. Każdego użytkownika serwisu obowiązuje polityka prywatności. Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. 

Administratorem danych jest firma "mkklos.pl" Magdalena Majkowicz-Kłos, z siedzibą w Piecach 83-261 ul. Poprzeczna 2, dane konaktowe: 501186973 biuro@mkklos.pl

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pisząc na adres e-mail: studio@mkklos.pl.

Pana/Pani dane osobowe przewarzane będą w celu zbierania i przechowywania dla celów zakupu, sprzedaży i uczestnictwa w licytacjach w serwisie naszeptaki.pl

Dane osobowe są zbierane w formularzu rejestracyjnym konta.

Dane kontaktowe podawane w formularu rejestracyjnym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieurawnionych.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą udostępiane sprzedającemu aby umożliwić sprawne sfinalizowanie transakcji. Udostęnienie dotyczy jedynie wygranych aukcji.

Sprzedający - jeśli obowiązuje go ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), po uzyskaniu od serwisu naszeptaki.pl danych osobowych kupujących jest zobowiązany spełnić wobec nich wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa, w szczególności dotyczące prawa do ograniczenia przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, prawa do przenoszenia tych danych osobowych oraz prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Po wniesieniu sprzeciwu Pana/Pani dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do ogan nadzorczego gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 roku.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warukiem uczestnictwa w licytacji ptaków.

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Strona internetowa serwisu naszeptaki.pl nie używa plików cookie.